Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Elektro Montaj Hizmetlerimiz...
Kompact ?alterler Olarak Siemens, Merlin Gerin, ABB veya M?ller Gibi Markalar Kullan?l?r. T?m ?alter Kesme Ak?mlar? Trafo G??lerine Uygun Olarak ( 36kA, 50kA, 70kA gibi ) ?ng?r?l?p, Proje De?erleri Do?rultusunda Yard?mc? Kontakl? Olarak Kullan?l?r.

Ana Kablo Ba?lant? Terminalleri Direkt El Temas?na Kar?? Korunur.

Motor Koruma ?alterleri ?e?iminde, Gerekli Yard?mc? Kontak , Hata Sinyali v.b Uygulamalara imkan verilir.

G?? Kontakt?r Gruplar?nda da yine ayn? markaland?rmalar tercih edilir.

B?t?n ?alt Malzemeler ve Giri? ??k?? Terminalleri Proje G?sterimleri Do?rultusunda Etiketlenir ve ??aretlenir.

Bara Hatlar?, Elektrolitik Bak?rdan ??lenir. Bara Kesitleri Ak?m ?emalar?na Uygun Nominal Ak?m ve Trafo G??lerine Ba?l? Olu?abilecek K?sa Devre Darbe Ak?mlar? G?z ?n?nde Bulundurularak DIN 43 671 Standard?na Uygun Se?ilir ve DIN 43 673 e G?re ??lenir.

Ba?lant? Noktalar?ndaki Ak?m Ge?i?ine Ait Birle?me Y?zeyleri Mekanik Olarak Temizlenir ve Birle?tirilir. Bran?man Bara ??k??lar? Is? ?le Daralan Makaron ?le ?zole Edilir.

Ayn? ?ekilde T?m Kablolar K?sa Devre Hesaplar?na Uygun Olarak Secilir ve Renk Kodlamalar? Projelerde Belirtilir.
<<Geri   
Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009