Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Hakk?m?zda
PANELS?S Elektrik San. Ve Tic. Ltd. ?ti. 2007 y?l?nda kurulmu?tur. Kurulu?undan beri s?rekli geli?erek b?y?yen firmam?z; faaliyet konular?, m??teri ili?kileri proje et?t ve uygulamada uzman kadrosu ile insan, zaman, mek?n, imk?n fakt?rleri ?er?evesinde toplumsal de?erlere verdi?i ?nem ve enerjisiyle sekt?r?nde ?nemli bir ??Z?M MERKEZ?’dir.

M??terilerimizin beklentilerinden daha ?st seviyede ?r?n ve hizmet sunmak, dinamik yap?m?z? olu?turan ekibimizle profesyonelce ?al??mak, d?r?st olmak, uluslar aras? ?r?n ve uygulama standartlar? do?rultusunda kaliteli i? yapmak ve i?imizin lideri olmak V?ZYONUMUZ’dur.G?venilirli?imiz, giri?imcili?imiz, ekip dayan??mam?z, m??terilerimiz, insana ve ?evreye sayg?m?z; DE?ER?M?Z’dir.

Sayg?lar?m?zla.

Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009