Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Genel ?zellikler
A.G Duvar Tip Panolar
WS TABAN SACLI, Tek B?lmeli
WSx PERDE SACLI, Tek B?lmeliStandard Uygulamalar
- ISO9001

- TS, EN, IEC Standardlar?na uygunluk

- TS, EN 60529,

- TS, EN 62208,- TS, EN 60439-1,

- DIN, VDE 0100,

GENEL ?ZELL?KLER

- Kaynakl? monoblok yap?,

- ?elik levha, paslanmaz ve galvaniz olarak imal edilebilirlik,

- Topraklama s?reklili?i

- Y?ksek korozyon dayan?kl?l???,

- Optimum g?venlik ve ?evresel koruma

- Fonksiyonel donan?m ve ba?lant? se?enekleri

- Geni? kullan?m alan? ve farkl? ?l?? se?enekleri,

- IEC, EN, TS Standardlar?na uygunluk,

- G?vde: 1,50 mm galvanizlenmi? ?elik, profil sistemi,

- Kapaklar; g??lendirilmi? 1,50 mm ?elik levha

- Ta??y?c? sistemi; 1,50 mm ?elik,

- ?evresel etkilere kar?? poli?retan d?kme contal? koruma s?n?f? IP42, IP54

- ?n - Arka kap?lar ?? noktal? kilit sistemi ve 110" a??labilir gizli mente?elidir,

- Kablo ge?i? kapaklar? s?k?lebilir vidal?,

- Kolay kablolama ve montaj,

- Kap?larda gizli mente?e sistemi, her iki y?ne a??labilme

- T?m g?vde ve kapaklar fosfat kaplama ?zerine elektrostatik toz boyal?d?r,

- Standard renk uygulamas? RAL7032 p?t?rl? gri
Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009