Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Perde Sa?l?, ?ki B?lmeli ( W2B ) S?va ?st? Panolar
W2B

SIVA ?ST? PERDE SA?LI, ?ki B?lmeli


Duvar Tip Panolar
Standard ?zellikler
- S?va ?st? Perde Sa?l?

- ?n Kap? komple solid, 110"

- Monoblok g?vde yap?s?

- Kablo ge?i? kapakl?

- IP 42, IP 54 Poli?retan Contal?,

- Duvar montaj seti


Opsiyonel ?zellikler
- Klemens raylar?

- ?er?eveli fleksiglas ?n kap?

- PVC proje cebi,

- Harici kullan?m i?in ?apka,

- Sayac cam?,


- T?m ?l??mlendirmeler anma ?l??leridir

- Farkl? ?r?n ?l??mlendirmeleri i?in bilgi al?n?z?

- Derinlik 300 mm ve 400 mm ?l??leri i?in baza se?ene?i vard?r.

- Kablo ge?i?leri her b?lmede m?stakil olarak yap?l?r.

- Perde saclar? ?zelliklerini bildiriniz

- W3B - ?? b?lmeli duvar tip panolar i?in bilgi al?n?z.

H_600mm           h600
Ref No
Geni?lik
(w1+w2)mm
Derinlik
(D)mm
W2B6 3315
300+300
150
W2B6 3325
200
W2B6 4420
400+400
200
W2B6 4425
250
W2B6 5520
500+500
200
W2B6 5525
250
W2B6 6620
600+600
200
W2B6 6625
250
H_700mm           h700
Ref No
Geni?lik
(w1+w2)mm
Derinlik
(D)mm
W2B7 4420
400+300
200
W2B7 4425
250
W2B7 5520
500+500
200
W2B7 5525
250
W2B7 6620
600+600
200
W2B7 6625
250
H_800mm           h800
Ref No
Geni?lik
(w1+w2)mm
Derinlik
(D)mm
W2B8 5525
500+500
250
W2B8 6625
600+600
250
H_1100mm           h1100
Ref No
Geni?lik
(w1+w2)mm
Derinlik
(D)mm
W2B1 4530
400+500
300
W2B1 4530
500+500
300
W2B8 6625
600+600
250
H_1200mm           h1200
Ref No
Geni?lik
(w1+w2)mm
Derinlik
(D)mm
W2B2 5525
500+500
400
W2B2 6625
600+600
400
Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009