Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Perde Sa?l?, ?ki B?lmeli ( WAx ) S?va Alt? Panolar
WAx

SIVA ALTI PERDE SA?LI, Tek B?lmeli


Duvar Tip Panolar
Standard ?zellikler
- S?va Alt? Perde Sa?l?

- ?n Kap? komple solid, 110"

- Monoblok g?vde yap?s?

- Altta ve ?stte kablo ge?i? b?lmeli

- IP 42,

- Duvar montaj seti

- Kap? topraklama seti
Opsiyonel ?zellikler
- Klemens raylar?

- ?er?eveli flexiglas/cam ?n kap?

- PVC proje cebi,

- Harici kullan?m i?in ?apka,

- T?m ?l??mlendirmeler anma ?l??leridir

- Farkl? ?r?n ?l??mlendirmeleri i?in bilgi al?n?z?

- Perde saclar? ?zelliklerini bildiriniz

H_500mm           h500
Ref No
Geni?lik
(w)mm
Derinlik
(D)mm
WSx50 415
400
150
WSx50 420
200
WSx50 415
250
WSx50 415
500
200
H_600mm           h600
Ref No
Geni?lik
(w)mm
Derinlik
(D)mm
WSx60 415
400
150
WSx60 420
200
WSx60 425
250
WSx60 515
500
150
WSx60 520
200
WSx60 525
250
WSx60 625
600
250
WSx60 630
300
H_700mm           h700
Ref No
Geni?lik
(w)mm
Derinlik
(D)mm
WSx70 520
500
2500
WSx70 525
250
WSx70 625
600
250
WSx70 630
600
300
H_800mm           h800
Ref No
Geni?lik
(w)mm
Derinlik
(D)mm
WSx80 615
600
150
WSx80 620
200
WSx80 630
300

Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009