Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
pD Taban Sacl?
pD

TABAN SACLI


Kontrol Sistemleri


Standard ?zellikler
- Monoblok G?vde yap?s?

- Taban sacl?

- ?st Kapak Solid Kap?, 110"

- Komple solid ?n kap?, 110",

- IP 42, IP 54 Poli?retan D?kme Contal?,

- h=100 mm Bazal?

- Altta kablo ge?i? b?lmeli

- ?st kapak stoperi


Opsiyonel ?zellikler
- PVC Proje Cebi

- Elektromontaj Uygulamalar?,


- T?m ?l??mlendirmeler anma ?l??leridir

- Farkl? ?r?n ?l??mlendirmeleri i?in bilgi al?n?z

H_1300mm               h1300
Ref No
Y?kseklik
(H)mm
Y?kseklik
(H1)mm
Geni?lik
(W)mm
Derinlik
(D)mm
Geni?lik
(W)mm
PD13 5589
1300
550
800
900
500
PD13 5589
1000
PD13 5589
1200

Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009