Yeni Web Sitemiz Yay?nda...
Haz?rlam?? oldu?umuz web sitemizden, firmam?z ve ?r?nlerimizle ilgili bilgi alab...
   
Al??
Sat??
Dolar :
Euro :
Pound :
Genel ?zellikler
A.G Dikili Tip Panolar
SD TABAN SACLI
SDX PERDE SACLIGENEL ?ZELL?KLER

- Demonte edilebilir kaynaks?z mod?ler yap?,

- ?elik levha, paslanmaz ve galvaniz olarak imal edilebilirlik,

- Topraklama s?reklili?i

- Y?ksek korozyon dayan?kl?l???,

- Optimum g?venlik ve ?evresel koruma

- Fonksiyonel donan?m ve ba?lant? se?enekleri

- Geni? kullan?m alan? ve farkl? ?l?? se?enekleri,

- IEC, EN, TS Standardlar?na uygunluk,

- Kafes sistemi: 2,00 mm galvanizlenmi? ?elik profil sistemi,

- Kapaklar; g??lendirilmi? 1,20 mm ?elik levha

- ?n kap?; g??lendirilmi? 2,00 mm ?elik levha,

- T?m ta??y?c? profil sistemi 2,00 mm galvanizlenmi? ?elik

- ?evresel etkilere kar?? poli?retan d?kme contal? koruma s?n?f? IP42, IP54

- ?n - Arka kap?lar ?? noktal? kilit sistemi ve 110" a??labilir gizli mente?elidir,

- Yan - ?st kapaklar s?k?lebilir vidal?,

- Kolay kablolama ve montaj,

- Kap?larda gizli mente?e sistemi, her iki y?ne a??labilme

- Kafes ve ta??y?c? sistemi galvaniz, t?m kap? ve kapaklar fosfat kaplama ?zerine elektrostatik toz boyal?d?r,

- Standard renk uygulamas? RAL7032 p?t?rl? gri
Standard ve Uygulamalar
- ISO9001

- TS, EN, IEC Standardlar?na uygunluk

- TS, EN 60529,

- TS, EN 62208,

- TS, EN 60439-1,

- DIN, VDE 0100,
Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | ??z?mlerimiz | ?r?nler | Referanslar | Bizden Haberler | ?leti?im
Katalog ve Bro??rlerimiz | Teknik D?k?manlar | Uygulama Standartlar?m?z | ?nsan Kaynaklar? |
T?m Haklar? Panelsis Elektrik Pano Sistemleri'ne Aittir. © 2009